Welkom op ons nieuwsblog

Box III heffing

Banners 1200x6288

Nieuwsbericht Box III heffing

Box 3 gaat op de schop: Staatssecretaris Snel presenteerde eind vorige week onder de kop ‘1,35 miljoen spaarders betalen door nieuw voorstel straks geen belasting meer in box 3’ een voorstel tot aanpassing van het huidige box 3 regime. Hoewel het voorstel voor spaarders tot een verlichting van belastingheffing zal leiden, zullen buitenlandse belastingplichtigen, beleggers, tweede huizenbezitters en obligatiehouders meer belasting verschuldigd zijn om de regeling budgetneutraal te kunnen wijzigen. In de onderstaande nieuwsflits leggen we kort uit wat het voorstel inhoudt.

Huidige regime box 3

Het huidige systeem werkt met een belasting op een forfaitair rendement over het box 3 vermogen, ongeacht het type vermogen (spaargeld, beleggingen, onroerend goed, etc.). Het forfaitaire rendementspercentage neemt toe naarmate het vermogen groter is. Box 3 schulden verlagen in het huidige regime de box 3 grondslag en dus de te betalen belasting. Ook is er een heffingsvrij vermogen van afgerond € 30.000 (€ 60.000 met fiscaal partner) Het belastingtarief over het forfaitaire rendement is 30%.

Nieuwe regime box 3

In het nieuwe regime wordt onderscheid gemaakt tussen wat voor type bezittingen u heeft. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie categorieën en deze hebben ieder een eigen forfaitair rendement. Dit forfaitaire rendement wordt elk jaar bepaald aan de hand van het gemiddelde werkelijke marktrendement. Op dit moment zijn in het voorstel de volgende percentages opgenomen:

Spaargeld (0,09%)
Overige bezittingen (5,33%)
Schulden (3,03%)

Het inkomen in box 3 wordt berekend door het forfaitaire rendement over het spaargeld (0,09%) bij het forfaitaire rendement over de overige bezittingen (5,33%) op te tellen en te verminderen met de forfaitaire debetrente over de schulden (3,03%). Het inkomen wordt vervolgens verlaagd met het heffingsvrij inkomen van € 400.

Het belastingtarief over het inkomen wordt verhoogd naar 33%.

Voor box 3 vermogens onder afgerond € 30.000 (€ 60.000 met fiscaal partner) geldt nog altijd dat helemaal geen belasting verschuldigd zal zijn in box 3. Belangrijk is dat bij het toetsen aan deze grens geen rekening wordt gehouden met schulden.

Een aantal conclusies

Belastingplichtigen met (vooral) spaargeld gaan er op vooruit. Globaal berekend is dat tot een spaarvermogen van ongeveer € 440.000 (€ 880.000 met fiscaal partner) niet tot nauwelijks belasting verschuldigd zal zijn in box 3. Belastingplichtigen met (vooral) beleggingen zullen meer belasting gaan betalen dan in het huidige regime. Dit geldt ook voor belastingplichtigen die niet in Nederland wonen. Doordat het forfaitaire rendement op schulden lager is dan op beleggingen kan het zijn dat bepaalde belastingplichtigen onder het nieuwe regime (veel) meer belasting gaan betalen. Zeker in het geval waarin het forfaitaire rendement op beleggingen in de praktijk niet gehaald zal worden, lijkt de voorgestelde regeling behoorlijk ingrijpend.              

Ingangsdatum nieuwe regeling

Het streven is om het wetsvoorstel in 2020 aan de Tweede Kamer aan te bieden. De regeling dient vervolgens geïmplementeerd te worden bij de Belastingdienst en wordt dan waarschijnlijk vanaf 1 januari 2022 ingevoerd.

Indien u graag wilt weten welke gevolgen dit voorstel heeft voor uw persoonlijke situatie, dan kunt u contact opnemen met Rolf van den Eerenbeemt, Hans de Vries of Linda Groenewoud.