Welkom op ons nieuwsblog

Werkgebonden personenmobiliteit – start gegevensverzameling

Dankzij de diverse media-uitingen van de overheid zal het u waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar met ingang van 1 juli 2024 is de gegevensverzameling voor de werkgebonden personenmobiliteit gestart. Deze verplichting geldt voor werkgevers met meer dan 100 medewerkers.

Lees nieuws

Belangrijk standpunt kennisgroep inzake toepassing 30% regeling bij einde looptijd

Recentelijk heeft de Kennisgroep ‘IBR IB niet winst/LB/PH aanslag’ van de Belastingdienst een standpunt gepubliceerd waarin zij ingaan op de wijze waarop met de 30% regeling dient te worden omgegaan in de loonbetaling van de maand waarin de 30%-regeling eindigt.

Lees nieuws

Resultaten evaluatie 30%-regeling – en hoe nu verder?

Resultaten evaluatie 30%-regeling – en hoe nu verder?

Eind 2023 zijn door de Tweede Kamer twee belangrijke wijzigingen aangenomen met betrekking tot de 30%-regeling. Besloten werd dat nieuwe gebruikers van de regeling niet 60 maanden maximaal 30% van het loon onbelast mogen krijgen, maar dat er een afbouw in de regeling plaatsvindt. Voor …

Lees nieuws

OESO gevraagd om te zoeken naar oplossingen voor belastingheffing bij telewerken

OESO gevraagd om te zoeken naar oplossingen voor belastingheffing bij telewerken

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie is een EU-taskforce opgezet om de aspecten van belastingheffing bij telewerken (werken op afstand) te inventariseren.

Lees nieuws

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Op dit moment wordt het inkomen waarover belasting betaald moet worden in box 3 berekend door een fictief rendement te bepalen. De grondslag voor die berekening is de waarde van banktegoeden, overige bezittingen (zoals aandelen en onroerend goed) en schulden op 1 januari van het jaar. …

Lees nieuws

Tip: Maak gebruik van de aflossingsholiday op uw (familie)hypotheek

Indien er vóór 2024 gebruik is gemaakt van de schenking van de zogenaamde jubelton, een belastingvrije schenking door ouders aan hun kind(eren) voor de eigen woning, of indien er gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking van € 31.813 (2024), wijzen wij u …

Lees nieuws

Afscheidsbonus kwalificeert niet als verkoopkosten deelneming

Na de verkoop van een bedrijf worden er door de moedermaatschappij bonussen betaald aan de medewerkers van de deelnemingen die zijn verkocht. De Hoge Raad oordeelt in december 2023 (HR 22-12-2023, nr. 22/02219) dat de bonussen aftrekbaar zijn. Hiermee kwalificeren de bonussen niet als …

Lees nieuws

Expats vangen bot bij rechtbank

In het kort: Het voordeel dat expats hebben die naar Nederland komen (30%-regeling) is met ingang van 2019 beperkt tot maximaal 5 jaar. Tot 2019 gold een looptijd van 8 jaar. De looptijd van de regeling is ook gekort voor bestaande expats die voor 2019 al gebruikmaakten van de regelin …

Lees nieuws

Voordelig schenken van vastgoed aan de kinderen via een familiefonds

U heeft wellicht wel eens gehoord van de mogelijkheid om uw vermogen te beheren via een familiefonds. Een familiefonds kan zeer interessant zijn voor vermogende families. Hierna gaan wij in op een aantal mogelijkheden van een fonds voor gemene rekening (’FGR’), hierna ook wel het fami …

Lees nieuws

Nederland en België akkoord over thuiswerkende grenswerkers

Nederland en België sluiten overeenkomst inzake fiscale gevolgen voor werkgevers met thuiswerkende grenswerkers.

Lees nieuws