Welkom op ons nieuwsblog

Nederland en België akkoord over thuiswerkende grenswerkers

Nederland en België sluiten overeenkomst inzake fiscale gevolgen voor werkgevers met thuiswerkende grenswerkers.

Lees nieuws

Eindejaarsmemorandum salarisadministratie en HR

Met het einde van 2023 in zicht, geven we u graag last-minute updates en aandachtspunten voor het afsluiten van uw loonadministratie 2023 en voor een soepele start van het nieuwe jaar.

Lees nieuws

Verdere versoberingen van 30%-regeling in de maak

In de nacht van 26 op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een versobering van de 30%-regeling. Indien het plan ongewijzigd door de Eerste Kamer wordt aangenomen (de behandeling volgt in december) geldt vanaf 1 januari 2024 voor nieuwe toekenningen een staffelregeling.

Lees nieuws

Fiscale eindejaarstips 2023-2024

Een jongen die voor het kantoor van de Nederlandse Belastingdienst staat

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een geschikt moment om te overwegen of er op fiscaal gebied nog actie moet worden ondernomen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2024, terwijl andere juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen.

Lees nieuws

Belangrijk standpunt kennisgroep inzake toepassing 30% regeling bij einde looptijd

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Belastingdienst

Recentelijk heeft de Kennisgroep ‘IBR IB niet winst/LB/PH aanslag’ van de Belastingdienst een standpunt gepubliceerd waarin zij ingaan op de wijze waarop met de 30% regeling dient te worden omgegaan in de loonbetaling van de maand waarin de 30%-regeling eindigt.

Lees nieuws

Werkgever moet personeel wijzen op fiscale gevolgen bij verdragswijzigingen

The wing of the KLM aircraft

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een grote professionele werkgever (in casu betrof dit KLM) de verplichting heeft zijn werknemers in te lichten over de fiscale gevolgen van relevante verdragswijzigingen. In de casus was het volgende aan de hand: Twee in Zwitserlan …

Lees nieuws

Onterven en de legitieme portie

Erfenis en legitieme porties

Kinderen zijn wettelijk de erfgenamen van hun ouders. Om uiteenlopende redenen kan het echter zo zijn dat het niet wenselijk is dat een kind van de ouders erft. Het kan ook zo zijn dat een kind te maken krijgt met een ouder die dat niet wenselijk vindt. Een kind kan dan onterfd worden …

Lees nieuws

Nieuwe ontwikkelingen sociale zekerheid voor grenswerkers

thuiswerkende medewerker

Vanaf 1 juli 2023 mag uw thuiswerkende medewerker die in het buitenland woont tot maximaal 50% van de overeengekomen arbeidstijd thuis werken zonder sociaal verzekerd te raken in dat land. De werknemer moet dan wel wonen in een land dat meedoet met een recent afgesloten kaderovereenko …

Lees nieuws

Terug naar Taxperience: associate Hedi Wouters is weer ‘thuis’

Na haar studie en een beknopte carrière bij andere accountantskantoren, kwam Hedi Wouters bij Taxperience terecht. Bij ons voelde ze zich meteen thuis. Toch was haar échte thuis ruim twee uur rijden verderop. Na tien maanden besloot ze daarom om het zonnige zuiden te verlaten en terug …

Lees nieuws

Vrijstelling overdrachtsbelasting na ruziesplitsing ook van toepassing op verkregen aandelen

ruziesplitsing

Twee aandeelhouders hebben ieder een belang van 50% in een vennootschap met daarin diverse onroerende zaken. Vanwege onenigheid over de verdere bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen besluiten de aandeelhouders om hun samenwerking te ontvlechten. Daartoe vindt op 17 november 2020 …

Lees nieuws