Welkom op ons nieuwsblog / Notariaat

Verplichte inschrijving UBO-register. De tijd dringt!

Verplichte inschrijving UBO-register. De tijd dringt!

De tijd dringt voor veel ondernemers die hun UBO-registratie nog niet voltooid hebben. Uiterlijk op 27 maart 2022 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Mocht u de registratie nog niet voltooid hebben, l …

Lees nieuws

Wetsvoorstel UBO-register

Wetsvoorstel UBO-register

Op 10 december 2019, is het wetsvoorstel inzake de registratie van de uiteindelijke belanghebbenden goedgekeurd door de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan zal het zogenaamde UBO-register ingevoerd worden, waarbij de registratie plaatsvindt van de achterliggende natuurlijke personen van …

Lees nieuws

Wetsvoorstel excessief lenen eigen vennootschap

Wetsvoorstel excessief lenen eigen vennootschap

Zoals reeds vermeld in onze berichtgeving omtrent het Belastingplan 2019, is er tijdens Prinsjesdag een concept wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap bekend gemaakt. Met dit concept wetsvoorstel heeft het kabinet een maatregel willen introduceren om lenen bij de e …

Lees nieuws