Welkom op ons nieuwsblog

Verplichte inschrijving UBO-register. De tijd dringt!

Banners 1200x62832

De tijd dringt voor veel ondernemers die hun UBO-registratie nog niet voltooid hebben. Uiterlijk op 27 maart 2022 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Mocht u de registratie nog niet voltooid hebben, lees dan verder.

Wie is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging (een zogeheten juridische entiteit). Bij een bv of nv bijvoorbeeld gaat het om:

- personen met meer dan 25 procent van de aandelen;
- personen met meer dan 25 procent van de stemrechten;
- personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben.

Indien u geen persoon kunt aanwijzen die aan een van deze punten voldoet, dan schrijft u alle statutair bestuurders in (als zogeheten ’pseudo-UBO’s’). Dit zal veelal voorkomen bij stichtingen en verenigingen.

Wat is het UBO-register?

Het UBO-register maakt transparant wie de uiteindelijke zeggenschap heeft over juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Het Nederlandse UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar, zoals voor- en achternaam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit, woonstaat en aard en omvang van het economisch belang van de UBO. Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon. Zoeken op naam van de UBO is niet mogelijk. Daarnaast kost het opvragen van de gegevens uit het register geld.

Wanneer moet de UBO zijn ingeschreven?

De gegevens van de UBO moeten uiterlijk voor 27 maart 2022 zijn ingeschreven bij de KvK. U heeft hiervoor reeds een uitnodiging van de KvK ontvangen.

De Advocaat-generaal (AG) van het Hof van Justitie van de EU is zeer kritisch op UBO-register. De AG concludeert dat het register in de huidige vorm niet acceptabel is. De verwachting is echter de huidige termijn gehandhaafd blijft.

Wat gebeurt er als er te laat of niet ingeschreven wordt?

Het Bureau Economische Handhaving (BEH) van de Belastingdienst handhaaft naar aanleiding van een melding van KvK. Als niet wordt voldaan aan het verstrekken van (juiste) gegevens voor het UBO-register, kunnen strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd aan de juridische entiteit en/of UBO. 

Het BEH kan als bestuursrechtelijke maatregelen een last onder dwangsom en/of een bestuurlijke boete opleggen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de op te leggen last onder dwangsom in redelijke verhouding staan tot de overtreding. De op te leggen bestuurlijke boete is gemaximeerd tot € 21.750.

Ik wil niet dat de UBO-gegevens openbaar worden, kan dat?

Alleen in uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO verzoeken de openbare gegevens af te laten schermen. Dit is mogelijk als de UBO:

- minderjarig is;
- onder curatele of onder bewind staat;
- politiebeveiliging heeft.

Instanties zoals het Openbaar Ministerie, de politie, de Belastingdienst en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen wel altijd alle gegevens inzien.

Wat kan Taxperience voor u betekenen?

Hoewel wij de registratie in beginsel niet zelf voor u kunnen verzorgen, aangezien dit via de DigiD van de UBO verloopt, of via uw notaris, kunnen wij u uiteraard helpen met het invullen van de UBO-opgave of het verzamelen van de benodigde gegevens. Voor de volledigheid melden wij u dat het ook mogelijk is om de registratie per post te laten verzorgen.

Ook kunt u bij ons terecht voor eventuele vragen die u heeft, zoals bijvoorbeeld wanneer u twijfelt of er wel sprake is van een UBO of dat u niet zeker weet of de registratieplicht wel voor uw organisatie geldt. Neem daarvoor gerust contact op met uw Taxperience adviseur.

Klik hier voor PDF