Welkom op ons nieuwsblog / Wetgeving

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Op dit moment wordt het inkomen waarover belasting betaald moet worden in box 3 berekend door een fictief rendement te bepalen. De grondslag voor die berekening is de waarde van banktegoeden, overige bezittingen (zoals aandelen en onroerend goed) en schulden op 1 januari van het jaar. …

Lees nieuws

Werkgever moet personeel wijzen op fiscale gevolgen bij verdragswijzigingen

The wing of the KLM aircraft

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een grote professionele werkgever (in casu betrof dit KLM) de verplichting heeft zijn werknemers in te lichten over de fiscale gevolgen van relevante verdragswijzigingen. In de casus was het volgende aan de hand: Twee in Zwitserlan …

Lees nieuws

Onterven en de legitieme portie

Erfenis en legitieme porties

Kinderen zijn wettelijk de erfgenamen van hun ouders. Om uiteenlopende redenen kan het echter zo zijn dat het niet wenselijk is dat een kind van de ouders erft. Het kan ook zo zijn dat een kind te maken krijgt met een ouder die dat niet wenselijk vindt. Een kind kan dan onterfd worden …

Lees nieuws

Nieuwe ontwikkelingen sociale zekerheid voor grenswerkers

thuiswerkende medewerker

Vanaf 1 juli 2023 mag uw thuiswerkende medewerker die in het buitenland woont tot maximaal 50% van de overeengekomen arbeidstijd thuis werken zonder sociaal verzekerd te raken in dat land. De werknemer moet dan wel wonen in een land dat meedoet met een recent afgesloten kaderovereenko …

Lees nieuws

Hoge Raad bezorgt het eindoordeel: Deliveroo bezorgers zijn werknemers

Afgelopen vrijdag is door de uitspraak van de Hoge Raad een einde gekomen aan de soap of de werknemers van Deliveroo nu zelfstandigen of als werknemers in dienstbetrekking werkzaam waren. Ofschoon Deliveroo inmiddels Nederland al verlaten heeft, heeft deze uitspraak mogelijk verstrekk …

Lees nieuws