Welkom op ons nieuwsblog

Hoge Raad bezorgt het eindoordeel: Deliveroo bezorgers zijn werknemers

Banners 1200x62860


Afgelopen vrijdag is door de uitspraak van de Hoge Raad een einde gekomen aan de soap of de werknemers van Deliveroo nu zelfstandigen of als werknemers in dienstbetrekking werkzaam waren. Ofschoon Deliveroo inmiddels Nederland al verlaten heeft, heeft deze uitspraak mogelijk verstrekkende gevolgen voor andere “bezorgdiensten” en vergelijkbare overeenkomsten van opdracht.

Deliveroo had met haar bezorgers overeenkomsten gesloten welke werden geduid als een overeenkomst van opdracht. De vakbond FNV vond dat deze duiding echter niet klopte en dat gewoon sprake was van arbeidsovereenkomsten. Zowel Rechtbank als Hof oordeelden in eerdere stappen van deze procedure dat inderdaad sprake was van arbeidsovereenkomsten. Deliveroo stelde tegen de hofuitspraak van het hof beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

In haar betoog stelde Deliveroo ondermeer aan dat de bezorgers zich mochten laten vervangen en dat zij de vrijheid hadden al dan niet te werken wat in haar ogen niet paste bij een arbeidsovereenkomst.

In haar uitspraak oordeelt de Hoge Raad nu echter dat gelet op de feiten in deze casus het Hof tot de juiste uitspraak is gekomen en dat aldus sprake was van een arbeidsovereenkomst tussen Deliveroo en haar bezorgers.  

In de praktijk is het dus voor nu afwachten hoe de Belastingdienst en Sociale zekerheidsautoriteiten zich zullen gaan opstellen in vergelijkbare situaties. Naar verwachting zal deze uitspraak echter gaan leiden tot een snellere standpuntbepaling van deze instanties richting het bestaan van een dienstbetrekking.

Voorts zijn wij van mening dat het goed zou zijn dat het Kabinet voorrang geeft aan een gedegen opvolger voor de huidige Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie waarvan de effectieve uitvoering in de praktijk onmogelijk is gebleken. Dit teneinde op korte termijn definitieve duidelijkheid te verschaffen vanuit de zijde van de overheid wanneer nu sprake is van zelfstandige- danwel werkzaamheden verricht in dienstverband.

Indien u over dit onderwerp nadere informatie wenst of vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw Taxperience contact, deze helpt u graag verder.