Welkom op ons nieuwsblog / DGA & Familiezaken

Vrijstelling overdrachtsbelasting na ruziesplitsing ook van toepassing op verkregen aandelen

ruziesplitsing

Twee aandeelhouders hebben ieder een belang van 50% in een vennootschap met daarin diverse onroerende zaken. Vanwege onenigheid over de verdere bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen besluiten de aandeelhouders om hun samenwerking te ontvlechten. Daartoe vindt op 17 november 2020 …

Lees nieuws

De bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw in het gedrang

De bedrijfsopvolgingsregeling opnieuw in het gedrang

Vier maanden geleden kondigden wij in onze nieuwsflits “De bedrijfsopvolgingsregeling – opties voor de toekomst?” al voorzichtig aan dat de bedrijfsopvolgingsregelingen zoals wij die nu kennen in de toekomst mogelijk versoberd zullen worden. Het initiatiefwetsvoorstel dat op 8 juni jo …

Lees nieuws

Echtscheiding en de eigen woning

Echtscheiding en de eigen woning

In geval van echtscheiding en bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant is het belangrijk de fiscale gevolgen mee te wegen. In de praktijk komt het vaak voor dat geen goede afspraken worden gemaakt (of dat deze niet worden nagekomen), wat leidt tot het niet volledig kunnen ver …

Lees nieuws

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

In het regeerakkoord is besproken dat de zogenoemde “jubelton” wordt afgeschaft. In december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de “jubelton” per 1 januari 2024 afgeschaft gaat worden. De tweede kamer heeft de vraag gesteld of dit niet eerder kon, het kabinet heeft daarom beslote …

Lees nieuws

Vermogen overdragen binnen de familie, maar wel de touwtjes in handen houden. Wat zijn de mogelijkheden?

Vermogen overdragen binnen de familie, maar wel de touwtjes in handen houden. Wat zijn de mogelijkheden?

Certificeren van vermogen Als ondernemer of vermogende particulier wilt u in het kader van estate planning vermogen overdragen aan uw kinderen, maar wilt u nog wel graag de touwtjes in handen houden. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen, is het certificeren van vermogen. De j …

Lees nieuws

Nooit meer het aandeelhoudersregister kwijt

Nooit meer het aandeelhoudersregister kwijt

Herkent u het? De notaris, accountant, bank of belastingadviseur vraagt het aandeelhoudersregister op. U graaft zich een weg door de papieren administratie van uw vennootschap op zoek naar het papieren register. Kon dat maar eenvoudiger denkt u? Dat kan bij Taxperience Notary Services …

Lees nieuws

Verplichte inschrijving UBO-register. De tijd dringt!

Verplichte inschrijving UBO-register. De tijd dringt!

De tijd dringt voor veel ondernemers die hun UBO-registratie nog niet voltooid hebben. Uiterlijk op 27 maart 2022 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in het UBO-register in te schrijven. Mocht u de registratie nog niet voltooid hebben, l …

Lees nieuws

Belasting betalen over inkomen uit sparen en beleggen moet anders volgens hoge raad

Belasting betalen over inkomen uit sparen en beleggen moet anders volgens hoge raad

Misschien heeft u meegekregen dat de Hoge Raad op 24 december 2021 veel mensen met spaargeld en beleggingen een kerstcadeau heeft gegeven. In deze nieuwsflits leggen we uit wat er aan de hand is en ook wat dit voor u voor gevolgen heeft. Hoe werkt box 3? De uitspraak van de Hoge Raad …

Lees nieuws

De echtelijke woning – een slimme investering?

De echtelijke woning – een slimme investering?

De wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen, zoals deze per 1 januari 2018 geldt, kent enkele belangrijke aandachtspunten. Eén daarvan ziet op de gezamenlijke woning en is te kenschetsen als een zeer venijnige “adder onder het nieuwe groene gras”. Hieronder een korte inleiding i …

Lees nieuws

Wet excessief lenen – de buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder

Wet excessief lenen – de buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder

De wet excessief lenen - De buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder De wet excessief lenen gaat vanaf 1 januari 2023 in. Deze wetgever wil het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap ontmoedigen. Daartoe dient de wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De aanmerkelijkbelanghouder …

Lees nieuws