Welkom op ons nieuwsblog

Wet excessief lenen – de buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder

Banners 1200x62810

De wet excessief lenen - De buitenlandse aanmerkelijkbelanghouder

De wet excessief lenen gaat vanaf 1 januari 2023 in. Deze wetgever wil het bovenmatig lenen bij de eigen vennootschap ontmoedigen. Daartoe dient de wet excessief lenen bij eigen vennootschap. De aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) die meer leent dan € 500.000, krijgt te maken met een fictief regulier voordeel.

Wanneer een ab-houder (5% aandelen van een BV in persoonlijk bezit) een schuld van meer dan € 500.000 heeft bij zijn/haar eigen vennootschap wordt het meerdere hiervan gezien als fictief regulier voordeel en belast in box 2 (26.9%).  Deze maatregel kan ook invloed hebben op de buitenlandse ab-houder. De buitenlandse ab-houder is namelijk deels in Nederland maar kan ook deels in zijn/haar woonland belastingplichtig zijn. Is dit fictief regulier voordeel belast in verdragssituaties? En wat zijn de gevolgen in geval van immigratie of emigratie? 

De regeling

Met de wet excessief lenen stelt de wetgever paal en perk aan het lenen van de eigen bv. Zodra de ab-houder meer leent dan € 500.000, is dit meerdere belast in box 2 als fictief regulier voordeel. De eigenwoninglening is uitgezonderd. Wij verwijzen tevens naar onze eerder nieuwsbrief hieronder van 19 juli 2021.

Voor bedragen onder de € 500.000 blijft de oude jurisprudentie gelden. Indien (en voor zover) een inspecteur aannemelijk maakt dat de schuld (onder de € 500.000) aan de eigen vennootschap kwalificeert als verkapt dividend, wordt dit bedrag in aanmerking genomen als regulier voordeel in box 2. De maatregel tegen excessief lenen geldt niet alleen voor de ab-houder, maar voor hem en zijn partner samen. Hierbij blijft de schuldgrens voor de ab-houder en de partner samen € 500.000. Ook wanneer verbonden personen in de rechte lijn (klein)kinderen of ouders) van de ab-houder schulden hebben van meer dan € 500.000 (per persoon) wordt het meerdere toegerekend aan de ab-houder. Ook bij verbonden personen is de een lening voor de eigen woning uitgezonderd. 

Verschillen met de buitenlandse ab-houder

Is Nederland, in het geval van een fictief regulier voordeel bij buitenlandse ab-houders, heffingsbevoegd? De staatssecretaris schrijf expliciet dat het voorgestelde fictief reguliere voordeel “onder de huidige formulering in de reeds gesloten belastingverdragen niet als zodanig kan worden geëffectueerd”. Dus ook al is er op basis van de wet excessief lenen sprake van een fictief regulier voordeel, dan kan op basis van de huidige bedragen de verschuldigde belasting niet worden geïnd door de Nederlandse Belastingdienst en daarmee niet worden geeffectueerd. Wij merken op dat indien een belastingverdrag wordt gewijzigd, de wet excessief lenen wellicht wel kan worden geëffectueerd indien hierover overeenstemming wordt bereikt tussen beide landen.

Echter, indien er (eerder) een conserverende aanslag is opgelegd, dan kan de belasting wel worden geïnd en zal de schuld van de conserverende aanslag worden verminderd met de geinde belasting inzake het regulier voordeel.

Immigratie en emigratie

Wanneer een buitenlandse ab-houder immigreert naar Nederland wordt voor de reeds aanwezige schulden aan de eigen vennootschap een “step up” ingevoerd. Hierdoor wordt het maximumbedrag (wat op € 500.000 ligt) verhoogd naar het bedrag van de reeds aanwezige schulden op het immigratiemoment. Dit is terecht, Nederland had tot het immigratiemoment geen claim op de uit te delen winstreserves en krijgt deze door de “step up” ook niet. Het risico hiervan is dat ab-houders vlak voor immigratie aanzienlijk lenen van de eigen vennootschap en dit na de immigratie meteen weer aflossen. De aflossing van de lening is namelijk geen negatief regulier voordeel waardoor het maximumbedrag op het eerder geleende bedrag blijft staan. Dit lijkt in strijd met de doel en strekking van de wet.

Bij emigratie mag het eerder in aanmerking genomen fictief reguliere voordeel wat ontstaat door de wet excessief lenen in mindering worden gebracht op het vervreemdingsvoordeel, waarvoor een conserverende aanslag wordt opgelegd. Dit betekent dus dat dit negatieve fictief reguliere voordeel, anders dan in binnenlandse situaties, niet leidt tot een acute belastingteruggaaf, terwijl eerder het fictief reguliere voordeel wel acuut belast is geweest.

Heeft u een hoge schuld bij uw eigen vennootschap neem dan contact op met ons. Dan kunnen we samen kijken wat het verstandigst is om te doen.

Klik hier voor PDF