Welkom op ons nieuwsblog

Kennissessie ‘huwelijkse voorwaarden, testamenten en bedrijfsopvolging’

Kennissessie ‘huwelijkse voorwaarden, testamenten en bedrijfsopvolging’

Kennissessie Het zal u niet zijn ontgaan, de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting ligt onder vuur. De regeling wordt mogelijk binnenkort versoberd of zelfs helemaal afgeschaft. Als in uw situatie een bedrijfsopvolging in het verschiet ligt, is …

Lees nieuws

Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Op 1 januari 2020 is de Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (“de Richtlijn”) in werking getreden. De Richtlijn beoogt vereenvoudiging van grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, hetgeen recht doet aan de vrijheid van vestiging binnen de E …

Lees nieuws

Echtscheiding en de eigen woning

Echtscheiding en de eigen woning

In geval van echtscheiding en bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant is het belangrijk de fiscale gevolgen mee te wegen. In de praktijk komt het vaak voor dat geen goede afspraken worden gemaakt (of dat deze niet worden nagekomen), wat leidt tot het niet volledig kunnen ver …

Lees nieuws

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

In het regeerakkoord is besproken dat de zogenoemde “jubelton” wordt afgeschaft. In december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de “jubelton” per 1 januari 2024 afgeschaft gaat worden. De tweede kamer heeft de vraag gesteld of dit niet eerder kon, het kabinet heeft daarom beslote …

Lees nieuws