Welkom op ons nieuwsblog

Nieuwe ontwikkelingen sociale zekerheid voor grenswerkers

thuiswerkende medewerker

Vanaf 1 juli 2023 mag uw thuiswerkende medewerker die in het buitenland woont tot maximaal 50% van de overeengekomen arbeidstijd thuis werken zonder sociaal verzekerd te raken in dat land. De werknemer moet dan wel wonen in een land dat meedoet met een recent afgesloten kaderovereenko …

Lees nieuws