Welkom op ons nieuwsblog

Resultaten evaluatie 30%-regeling – en hoe nu verder?

Resultaten evaluatie 30%-regeling – en hoe nu verder?

Eind 2023 zijn door de Tweede Kamer twee belangrijke wijzigingen aangenomen met betrekking tot de 30%-regeling. Besloten werd dat nieuwe gebruikers van de regeling niet 60 maanden maximaal 30% van het loon onbelast mogen krijgen, maar dat er een afbouw in de regeling plaatsvindt. Voor …

Lees nieuws

OESO gevraagd om te zoeken naar oplossingen voor belastingheffing bij telewerken

OESO gevraagd om te zoeken naar oplossingen voor belastingheffing bij telewerken

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie is een EU-taskforce opgezet om de aspecten van belastingheffing bij telewerken (werken op afstand) te inventariseren.

Lees nieuws

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Op dit moment wordt het inkomen waarover belasting betaald moet worden in box 3 berekend door een fictief rendement te bepalen. De grondslag voor die berekening is de waarde van banktegoeden, overige bezittingen (zoals aandelen en onroerend goed) en schulden op 1 januari van het jaar. …

Lees nieuws