Welkom op ons nieuwsblog

Resultaten evaluatie 30%-regeling – en hoe nu verder?

TAX 24025 Post Resultaat evaluatie 30%-regeling2

 

Eind 2023 zijn door de Tweede Kamer twee belangrijke wijzigingen aangenomen met betrekking tot de 30%-regeling. Besloten werd dat nieuwe gebruikers van de regeling niet 60 maanden maximaal 30% van het loon onbelast mogen krijgen, maar dat er een afbouw in de regeling plaatsvindt. Voortaan geldt een percentage van 30 tijdens de eerste 20 maanden, daarna geldt een percentage van 20 tijdens de volgende 20 maanden en tijdens de laatste 20 maanden is het percentage 10%. Ook werd de partiële buitenlandse belastingplicht afgeschaft, waardoor ook gebruikers van de 30%-regeling met ingang van 2025 over alle box 3 bezittingen belasting moeten gaan betalen.

De Eerste Kamer was niet gelukkig met deze wijzigingen, die zonder voorafgaande onderzoek naar het effect daarvan zijn ingevoerd maar hoogstwaarschijnlijk het Nederlandse vestigingsklimaat verslechteren en vroeg de Staatssecretaris van Financiën om met nieuwe plannen te komen die minder schadelijk zijn voor de economie. Ook is er gevraagd om te kijken of de eis van specifieke deskundigheid die nu wordt ingevuld met een salarisnorm aangescherpt zou moeten worden. De Staatssecretaris heeft daarom de al geplande evaluatie van de 30%-regeling vervroegd. De resultaten daarvan zijn afgelopen vrijdag bekend geworden.

Uitkomsten evaluatie
De belangrijkste conclusies van de evaluatie zijn:

  1. Er is geen bewijs dat de hoogte van de extra kosten die expats hebben afneemt naar mate zij langer in Nederland zijn.
  2. Versoberen van de 30%-regeling heeft een slecht effect op het vestigingsklimaat.
  3. De instroom van kennismigranten daalt met 10-15% door de afbouwregeling.
  4. De 30%-regeling levert meer belastingopbrengsten op dan dat de regeling kost.
  5. Afschaffen van de partiële buitenlandse belastingplicht beperkt de instroom van kennismigranten niet. Het voordeel van de 30%-regeling compenseert het nadeel van het moeten betalen van box 3 belasting.
  6. De salarisnorm is een passende invulling van het deskundigheidsvereiste.

Hoe nu verder?
De Staatssecretaris heeft de evaluatie naar de Tweede Kamer gestuurd en laat een verdere inhoudelijke reactie over aan het nieuwe kabinet. Als dat deze uitkomsten serieus neemt dan kan het bijna niet anders dan dat de afbouw van de regeling wordt teruggedraaid. Dat geldt niet voor het afschaffen van de partiële buitenlandse belastingplicht. Die lijkt na deze evaluatie definitief te zijn gesneuveld.

Uiteraard houden wij u op de hoogte over verdere ontwikkelingen, als u vragen heeft over uw specifieke situatie dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Taxperience heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de informatie in dit artikel. Taxperience is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit artikel verstrekte informatie.