Welkom op ons nieuwsblog

OESO gevraagd om te zoeken naar oplossingen voor belastingheffing bij telewerken

Telewerken

 

Tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie is een EU-taskforce opgezet om de aspecten van belastingheffing bij telewerken (werken op afstand) te inventariseren.

Onlangs heeft de Belgische regering het werk van deze taskforce gepresenteerd. Omdat de taskforce niet in staat is gebleken werkbare oplossingen te vinden voor het op passende wijze belasten van telewerk en benadrukt heeft dat de belastingheffing op telewerk niet uitsluitend een EU-kwestie is, is zij tot de conclusie gekomen dat de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een betere positie verkeert om nader onderzoek te plegen en met werkbare oplossingen te komen. Dit verzoek sluit aan bij de reeds door de OESO gepresenteerde eigen bevindingen inzake de (grensoverschrijdende) belastingheffing van telewerkers.

Als gevolg van de Covid-pandemie is het thuiswerken enorm toegenomen en is flexibiliteit in werkregelingen een essentieel element gebleken voor zowel werkgevers als werknemers zodat verdere actie door de OESO zeer gewenst is.

Omdat de belastingheffing, de sociale zekerheidsheffing, de kwalificatie voor de vennootschapsbelasting alsmede de arbeidsrechtelijke aspecten met betrekking tot het inkomen dat wordt verdiend tijdens telewerken per situatie/land verschillend zijn, is een verdere standaardisatie zeer noodzakelijk.

De OESO heeft derhalve aangegeven te zullen blijven werken aan oplossingen op dit gebied. De verwachting is dat zij in de nabije toekomst verdere initiatieven zal lanceren om de behandeling van telewerken te standaardiseren.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande meer informatie inzake dit onderwerp heeft of een vraag, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met Hans de Vries of Bart van Gool van onze afdeling Human Capital. Zij helpen u graag verder.

Taxperience heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de informatie in dit artikel. Taxperience is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit artikel verstrekte informatie.