Welkom op ons nieuwsblog

Kennissessie ‘huwelijkse voorwaarden, testamenten en bedrijfsopvolging’

Banners 1200x62834

Kennissessie

Het zal u niet zijn ontgaan, de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting ligt onder vuur. De regeling wordt mogelijk binnenkort versoberd of zelfs helemaal afgeschaft.

Als in uw situatie een bedrijfsopvolging in het verschiet ligt, is het zinvol om na te gaan of het haalbaar is om het traject eerder op te starten, zodat u nog gebruik kunt maken van de huidige ruime regelgeving. Verlies hierbij echter de niet-fiscale aspecten van een bedrijfsopvolging niet uit het oog. Bijvoorbeeld wat het belang is van uw persoonlijke regelingen (huwelijkse voorwaarden en testamenten), of de beoogde opvolger er al aan toe is om uw onderneming over te nemen en wat de impact van een bedrijfsopvolging is voor de kinderen die niet mee opvolgen.   

Taxperience Belastingadviseurs en Taxperience Notary Services praten u op 6 oktober aanstaande graag bij over dit onderwerp in onze kennissessie ‘Huwelijkse voorwaarden, testamenten en bedrijfsopvolging’.

Juridische en fiscale aspecten bedrijfsopvolging

Tijdens onze kennissessie zullen wij aan de hand van een casus inzichtelijk maken wat het belang is van goede huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden en testamenten, zowel in het algemeen als in het kader van een eventuele toekomstige bedrijfsopvolging.

Daarnaast gaan wij, aan de hand van dezelfde casus, in op de gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregelingen en wat dit fiscaal inhoudt. Deze regelingen kunnen fiscaal veel voordeel bieden, maar de tijd dringt wellicht. Er is een mogelijkheid dat de bedrijfsopvolgingsregelingen in de huidige vorm vanaf 1 januari 2023 worden afgeschaft dan wel versoberd.

Aan de hand van onze speciale software maken wij daarnaast inzichtelijk wat de financiële voordelen zijn van het kunnen toepassen van de huidige bedrijfsopvolgingsregelingen en wat de impact kan zijn van het niet meer kunnen toepassen van deze regelingen.

De kennissessie zal plaatsvinden in het najaar, zodat ook eventueel tijdens Prinsjesdag aangekondigde ontwikkelingen rondom de bedrijfsopvolgingsregelingen besproken zullen worden.

Interesse?

Heeft u interesse om deze kennissessie bij te wonen, neem dan contact op met Vincent van Hoek (vincent@taxperience.nl) of Minka Maas (minka@taxperience.nl) om de uitnodiging te ontvangen.

Mogelijk bent u al wat verder in de voorgenomen bedrijfsopvolging. In dat geval kunt u uiteraard eveneens contact met ons opnemen voor een persoonlijk gesprek. In dit gesprek bespreken we uw persoonlijke situatie en bepalen we samen met u of u het traject voor de bedrijfsopvolging nu wenst op te starten en welke stappen daartoe genomen kunnen worden!