Welkom op ons nieuwsblog

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

Banners 1200x62814

In het regeerakkoord is besproken dat de zogenoemde “jubelton” wordt afgeschaft. In december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de “jubelton” per 1 januari 2024 afgeschaft gaat worden. De tweede kamer heeft de vraag gesteld of dit niet eerder kon, het kabinet heeft daarom besloten om vanaf 1 januari 2023 de vrijstelling te verlagen naar € 27.231.

De regeling

Naast de jaarlijkse, reguliere vrijstelling (€ 5.677 in 2022) kent de wet drie verhoogde vrijstellingen waarvan er één eenmalig gebruikt mag worden:

 • de “jubelton” (€ 106.671 in 2022);
 • de verhoogde vrijstelling in verband met dure studie (€ 56.724 in 2022);
 • de verhoogde vrijstelling die bestedingsvrij is aan te wenden (€ 27.231 in 2022).

Mensen tussen de 18 en 40 jaar kunnen nu nog een belastingvrije schenking voor de eigen woning krijgen van € 106.671. Anders dan bij de verhoogde vrijstelling voor een dure studie of de bestedingsvrije verhoogde schenking, is ten aanzien van de jubelton niet vereist dat de schenker en de begiftigde familie zijn.

In 2023 wordt de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd naar € 27.231. Ouders kunnen dit bedrag schenken voor de eigen woning, of voor de vrije besteding. Beide kan echter niet. De verhoogde bestedingsvrije schenking van € 27.231 blijft ook na 1 januari 2024 toepasbaar voor een schenking aan familieleden.

Voorwaarden toepassing jubelton

Indien u in 2022 nog gebruik wenst te maken van de jubelton, dan kan dat als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • de ontvanger - of zijn/haar partner – is tussen de 18 en de 40 jaar oud.
 • de schenking wordt gebruikt voor:
 • de aankoop of verbouwing van de eigen woning; of
 • aflossing van de met die aankoop/verbouwing verband houdende hypotheekschuld; of
 • afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming ten aanzien van die woning.
 • het geschonken bedrag wordt uiterlijk in 2024 besteed;
 • er is schriftelijk bewijs dat de schenking is betaald en gebruikt voor de eigen woning;
 • de begiftigde heeft niet eerder gebruik gemaakt van een verhoogde vrijstelling;
 • er zijn geen nadere voorwaarden aan de schenking gesteld (bij een schenkovereenkomst).

De schenking mag worden uitgesmeerd over twee of drie jaren (de laatste “termijn” mag dus in 2024 worden besteed). Dit wil zeggen dat wanneer u per vandaag besluit een schenking tot doen voor aankoop of verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld, de volledige schenking opgegeven moet worden in de aangifte. De ontvanger van de schenking mag dit bedrag echter besteden in de jaren 2022 tot en met 2024.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Overweegt u een jubelton te schenken? Wacht u dan niet te lang met het inwinnen van advies. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken en onderzoek samen met onze juristen en/of fiscalisten uw mogelijkheden. Immers, enkel nog gedurende 2022 kan daadwerkelijk nog een “jubelton” worden geschonken.