Welkom op ons nieuwsblog

Nooit meer het aandeelhoudersregister kwijt

Banners 1200x62820

Herkent u het? De notaris, accountant, bank of belastingadviseur vraagt het aandeelhoudersregister op. U graaft zich een weg door de papieren administratie van uw vennootschap op zoek naar het papieren register. Kon dat maar eenvoudiger denkt u? Dat kan bij Taxperience Notary Services. Wij bieden ondernemers de mogelijkheid een digitaal aandeelhoudersregister bij te houden. In deze nieuwsflits leggen we uit wat het inhoudt.

De gevolgen

Eerst even een korte reminder wat het ook alweer betekent als u het aandeelhoudersregister kwijt bent of niet heeft bijgewerkt. Het niet kunnen tonen van een (actueel) aandeelhoudersregister kan grote gevolgen hebben. Als bestuurder bent u dan hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de schade van derden vanwege de onbehoorlijke taakvervulling. Bovendien wordt het niet naleven van deze verplichting tot bijhouden van het aandeelhoudersregister aangemerkt als economisch delict. Er staat een sanctie op van maximaal 6 maanden gevangenisstraf of een geldboete van de vierde categorie (ongeveer € 20.000,-). Ten slotte moet u het register laten reconstrueren via de notaris. Dit kan behoorlijk veel geld kosten.

Digitaal aandeelhoudersregister

Bij de oprichting van een besloten- of naamloze vennootschap maken wij een digitaal aandeelhoudersregister voor u op via AandelenKadaster. Dit is in feite het Kadaster voor de aandelen van uw vennootschap. Hierin staat alle informatie over de vennootschap, aandeelhouders, soort aandelen en bijzondere rechten.

Als bestuurder voldoet u op deze manier volledig aan uw wettelijke verplichting tot het houden van het aandeelhoudersregister en beschikt u steeds over één consistente actuele versie, inclusief overzichtelijke mutatiehistorie. Daarnaast is er ook een digitale kluis beschikbaar waarin de notaris alle relevante corporate documenten systematisch en veilig kan opslaan.

Abonnementskosten

Vanaf 1 januari 2023 zijn de kosten voor het bijhouden van een abonnement op AandelenKadaster € 5,00 exclusief BTW en iDealkosten per jaar per vennootschap. Het digitaal ondertekenen van uw aandeelhoudersregister kost € 1,00 exclusief BTW en iDealkosten per keer.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het digitale aandeelhoudersregister kunt u terecht bij het Taxperience Notary Services team.