Welkom op ons nieuwsblog

Belangrijk standpunt kennisgroep inzake toepassing 30% regeling bij einde looptijd

Het hoofdkantoor van de Nederlandse Belastingdienst


Recentelijk heeft de Kennisgroep ‘IBR IB niet winst/LB/PH aanslag’ van de Belastingdienst een standpunt gepubliceerd waarin zij ingaan op de wijze waarop met de 30% regeling dient te worden omgegaan in de loonbetaling van de maand waarin de 30%-regeling eindigt.

Op basis van dit standpunt is het van belang om in de salarisadministratie voor medewerkers met 30% regeling met het navolgende rekening te houden:

  1. Indien de 30% regeling eindigt voor de laatste dag van de betaalperiode maar na de datum van de loonrun en de betaling, kan de 30% regeling worden toegepast op het salaris wat betrekking heeft op de periode voorafgaand aan de beëindigingsdatum zoals gemeld op de beschikking. In de praktijk zal dit veelal leiden tot een pro-rata benadering in de betreffende loonrun;

  2. Indien de 30% regeling eindigt voor de laatste dag van de betaalperiode en voor de datum van de loonrun en betaling, mag deze in het geheel niet meer in de betreffende salarisstrook van de medewerker in aanmerking worden genomen. Doet de werkgever dit toch dan is sprake van een onjuiste loonheffing berekening en inhouding waarvoor bij een controle de werkgever niet alleen verzocht kan worden om een correctie te doen maar eveneens een boete kan worden opgelegd.

Waarom de kennisgroep met name in de tweede situatie zo besloten heeft, is niet duidelijk maar het moge wel duidelijk zijn dat dit voor zowel werkgevers als salarisadministraties grote gevolgen heeft.

De vraag is dan ook waarom niet is goedgekeurd dat de regeling gedurende het laatste loontijdvak toegepast mag worden over het loon dat is genoten tijdens de looptijd, ongeacht wanneer dat loon wordt uitbetaald.

Wegens het ontbreken van deze laatstgenoemde goedkeuring, zullen werkgevers en salarisadministrateurs extra werkzaamheden moeten gaan verrichten om de regeling toch tot de toegekende en bevestigde einddatum te kunnen toepassen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door het loon waarover de regeling nog toegepast, in een aparte run eerder te verlonen en uit te betalen of de werknemer administratief uit dienst te laten gaan op de datum waarop de regeling eindigt en vervolgens voor de werknemer in de salarisadministratie een nieuw dienstverband aan te maken.

Volledigheidshalve merken we graag nog op dat thans nog niet duidelijk is op welke wijze met dit kennisgroepstandpunt in salarissoftware kan worden omgegaan.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande eventueel vragen en/of opmerkingen hebt, aarzelt u dan niet om contact met Hans de Vries of Bart van Gool op te nemen. Zij adviseren u graag verder.