Welkom op ons nieuwsblog

Werkgever moet personeel wijzen op fiscale gevolgen bij verdragswijzigingen

blog 1200x6285


Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een grote professionele werkgever (in casu betrof dit KLM) de verplichting heeft zijn werknemers in te lichten over de fiscale gevolgen van relevante verdragswijzigingen. In de casus was het volgende aan de hand: Twee in Zwitserland woonachtige piloten zijn in dienst bij KLM en zijn in Zwitserland belastingplichtig. In 1991 heeft de Nederlandse inspecteur, op basis van het toen geldende belastingverdrag, voor beide piloten een inhoudingsvrijstelling voor de loonbelasting afgegeven zodat KLM als werkgever -in beginsel- tot 2018 geen Nederlandse loonbelasting hoeft in te houden over het loon betaald aan deze piloten.

Op 1 januari 2012 treedt echter het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland in werking waardoor het salaris van beide piloten reeds per 1 januari 2012 wel onderworpen wordt aan belastingheffing in Nederland. Op basis van dit nieuwe verdrag legt de Nederlandse Belastingdienst in 2017 en 2018 voor de jaren vanaf 2012 navorderingsaanslagen inkomstenbelasting op aan de piloten.  In de daarop volgende procedure verwijten de betreffende piloten KLM in strijd te hebben gehandeld met het goed werkgeverschap, omdat KLM hen niet heeft geïnformeerd over de gevolgen van de wijziging van het verdrag en vanaf 2012 ten onrechte geen loonbelasting heeft ingehouden over hun loon. De piloten vorderen derhalve van KLM vergoeding van de door hen thans aan de Belastingdienst te betalen bedragen alsmede een schadevergoeding.

In haar uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat KLM als werkgever haar piloten had moeten wijzen op de gevolgen van de wijziging van het verdrag. Volgens de Hoge Raad heeft een werkgever in beginsel geen adviserende taak, maar onder de in casu van toepassing zijnde omstandigheden, is KLM als goed werkgever ( met ondermeer een eigen fiscale afdeling) gehouden om haar werknemers te informeren over van belang zijnde wijziging in wet- en regelgeving. Dit temeer daar desbetreffende informatie relevant is voor ook de verplichting van de werkgever om op juiste wijze aan haar verplichting tot inhouding en afdracht van loonheffing te voldoen. In haar uitspraak oordeelt de Hoge Raad niet over de vordering zoals door beide piloten ingesteld. Hiervoor verwijst de Hoge Raad de casus terug naar het Hof.

Concreet is het dus op dit moment nog niet duidelijk of en zo ja KLM als werkgever houden zal worden om haar piloten te compenseren voor de geleden schade en de in Nederland verschuldigde bedragen aan inkomstenbelasting over genoemde jaren. Wel is het inmiddels duidelijk dat de invulling goed werkgeverschap ruimer dient te worden uitgelegd dan wellicht in het verleden bedacht. Zo zou het dus kunnen voorkomen dat in geval van bijvoorbeeld een langdurige businesstrip waarvoor de werkgever zelf extern informatie heeft ingewonnen over haar verplichtingen, deze informatie met de betreffende werknemer te delen en ook in afspraken met deze werknemer te codificeren teneinde in de toekomst niet in dezelfde positie als de KLM te belanden.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nadere vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw Taxperience contactpersoon zodat deze u in contact kan brengen met onze Human Capital afdeling.