Welkom op ons nieuwsblog

Wetsvoorstel excessief lenen eigen vennootschap

Banners 1200x62814

Zoals reeds vermeld in onze berichtgeving omtrent het Belastingplan 2019, is er tijdens Prinsjesdag een concept wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap bekend gemaakt. Met dit concept wetsvoorstel heeft het kabinet een maatregel willen introduceren om lenen bij de eigen vennootschap door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen. De maatregel houdt kort gezegd in dat een schuld aan de eigen vennootschap van maximaal € 500.000 is toegestaan (mits uiteraard zakelijk). Het meerdere van de schuld zal worden aangemerkt als fictief inkomen in box 2. Deze maatregel gaat pas in per 1 januari 2022 om dga’s de mogelijkheid te bieden om hun excessieve schulden aan de eigen vennootschap tijdig terug te brengen. Over dit wetsvoorstel is een internetconsultatie geweest in maart 2019. Wij geven hieronder een update van het wetsvoorstel zoals dit naar verwachting deze zomer zal worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Wij gaan hieronder nader in op deze maatregel.

Klik hier voor het hele voorstel.