Welkom op ons nieuwsblog

Kennissessie ‘huwelijkse voorwaarden, testamenten en bedrijfsopvolging’

Kennissessie ‘huwelijkse voorwaarden, testamenten en bedrijfsopvolging’

Kennissessie Het zal u niet zijn ontgaan, de bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting ligt onder vuur. De regeling wordt mogelijk binnenkort versoberd of zelfs helemaal afgeschaft. Als in uw situatie een bedrijfsopvolging in het verschiet ligt, is …

Lees nieuws

Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen

Op 1 januari 2020 is de Richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen (“de Richtlijn”) in werking getreden. De Richtlijn beoogt vereenvoudiging van grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen, hetgeen recht doet aan de vrijheid van vestiging binnen de E …

Lees nieuws

Echtscheiding en de eigen woning

Echtscheiding en de eigen woning

In geval van echtscheiding en bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant is het belangrijk de fiscale gevolgen mee te wegen. In de praktijk komt het vaak voor dat geen goede afspraken worden gemaakt (of dat deze niet worden nagekomen), wat leidt tot het niet volledig kunnen ver …

Lees nieuws

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

De jubelton verdwijnt sneller dan verwacht

In het regeerakkoord is besproken dat de zogenoemde “jubelton” wordt afgeschaft. In december 2021 heeft het kabinet aangekondigd dat de “jubelton” per 1 januari 2024 afgeschaft gaat worden. De tweede kamer heeft de vraag gesteld of dit niet eerder kon, het kabinet heeft daarom beslote …

Lees nieuws

Stage bij Taxperience | De eerste stageweken van Mert!

Stage bij Taxperience | De eerste stageweken van Mert!

Hoi! Ik ben Mert Karadeniz, 21 jaar oud en ik loop sinds een aantal weken stage bij Taxperience. Uiteraard had ik pas aan het einde van mijn stageperiode mijn ervaringen kunnen delen, maar ik vind het juist leuker om jullie mee te nemen gedurende mijn stage. Niet zo standaard, maar da …

Lees nieuws

Michel Kuijpers over de relatie tussen het notarisambt en werken in interdisciplinair verband

Michel Kuijpers over de relatie tussen het notarisambt en werken in interdisciplinair verband

Het leiden van een notarispraktijk brengt vele verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Als jonge kandidaat-notaris heb ik, Michel Kuijpers, een unieke kans gekregen om een nieuw notariskantoor mee op te zetten. Het notarisambt houdt meer in dan slechts een civielrechteli …

Lees nieuws

Nieuw goedgekeurd systeem voor verlaagde BTW-tarieven

Nieuw goedgekeurd systeem voor verlaagde BTW-tarieven

In Nederland kennen we al geruime tijd het verlaagde btw-tarief, per 2019 is dit 9%. Dit tarief wordt bijvoorbeeld toegepast op bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen, boeken, kappersdiensten, etc. Het verlaagde btw-tarief is een populair instrument in de politiek om de verkoop van …

Lees nieuws

Taxperience

Taxperience

Taxperience heeft een kantoor in Moskou en houdt dat vooralsnog open. Taxperience in Moskou verleent louter diensten aan Westerse bedrijven met (al dan niet af te bouwen) activiteiten in Rusland. Dit betreft vanzelfsprekend enkel niet-gesanctioneerde bedrijven. 

Lees nieuws

Vermogen overdragen binnen de familie, maar wel de touwtjes in handen houden. Wat zijn de mogelijkheden?

Vermogen overdragen binnen de familie, maar wel de touwtjes in handen houden. Wat zijn de mogelijkheden?

Certificeren van vermogen Als ondernemer of vermogende particulier wilt u in het kader van estate planning vermogen overdragen aan uw kinderen, maar wilt u nog wel graag de touwtjes in handen houden. Een van de manieren om dit te bewerkstelligen, is het certificeren van vermogen. De j …

Lees nieuws

Nooit meer het aandeelhoudersregister kwijt

Nooit meer het aandeelhoudersregister kwijt

Herkent u het? De notaris, accountant, bank of belastingadviseur vraagt het aandeelhoudersregister op. U graaft zich een weg door de papieren administratie van uw vennootschap op zoek naar het papieren register. Kon dat maar eenvoudiger denkt u? Dat kan bij Taxperience Notary Services …

Lees nieuws