Welkom op ons nieuwsblog

Btw & Brexit

Banners 1200x6284

Gaan wij op 1 januari 2021 27 jaar terug in de tijd en komt er weer een fysieke grens tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU lidstaten? Daar ziet het er wel naar uit. Zonder een Brexit deal tussen het VK en de EU zijn over ruim twee maanden douane formaliteiten weer van toepassing op goederentransacties met het VK en wordt er weer invoer btw geheven als goederen vanuit het VK naar Nederland worden verscheept en hier worden ingevoerd.

 

Het VK heeft de Europese Unie (EU) reeds verlaten op 31 januari 2020. Op 1 februari 2020 is een overgangsperiode ingegaan die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord per 1 januari 2021.

Toch wordt bedrijven aangeraden zich voor te bereiden op een harde Brexit, een Brexit zonder nadere afspraken, waarbij er weer fysieke grenzen ontstaan.  Vanuit btw optiek betekent dit dat een levering van goederen naar het VK niet langer kwalificeert als intra communautaire levering, maar als export levering. Beide leveringen zijn weliswaar onderworpen aan het nultarief, maar dienen op de btw aangifte in een andere rubriek te worden gerapporteerd. Vanuit het VK aangekochte goederen zullen eerst moeten worden ingevoerd via de Douane, alvorens zij kunnen worden afgeleverd bij Nederlandse bedrijven.

De Brexit betekent hoe dan ook dat Nederlandse bedrijven die zaken doen in het VK te maken krijgen met veranderingen op het gebied van de btw en dat bepaalde actie moet worden ondernomen.

Import en Export

Tax codes in uw ERP systeem aanpassen

Worden er op dit moment goederen geleverd aan afnemers in het VK (B2B), dan is sprake van een intracommunautaire levering tegen 0% die dient te worden gerapporteerd in rubriek 3b van de btw aangifte. Na de Brexit wordt het VK – net als Zwitserland en Noorwegen - als derde land aangemerkt. Dit betekent dat een levering van goederen aan een afnemer in het VK voor de Nederlandse btw als export levering met 0% is belast en in rubriek 3a van de btw aangifte dient te worden gerapporteerd. Pas de ‘tax’ codes in uw ERP- of boekhoudsysteem aan, zodat de leveringen naar het VK in de juiste rubriek van uw aangifte belanden.

Intrastat en opgave intra communautaire leveringen

Verkopen naar het VK dienen vanaf 1 januari 2021 niet langer in de Intrastat aangiften en Opgaaf intra communautaire prestaties te worden gerapporteerd. Wel dient er bij de Douane een aangifte ten uitvoer te worden gedaan.

Artikel 23 vergunning

Veel bedrijven die goederen aankopen vanuit het VK hebben van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin zij worden gewezen op de mogelijkheid om een artikel 23-vergunning aan te vragen. Met een artikel 23-vergunning is de invoer btw niet verschuldigd aan de Douane op het moment van invoer, maar mag de invoer btw als verschuldigd worden aangeven in de btw aangifte. Dit leidt doorgaans tot een liquiditeitsvoordeel, omdat de verschuldigde invoer btw in dezelfde aangifte ook weer in aftrek kan worden gebracht.

EORI nummer

Nederlandse bedrijven hebben een EORI-nummer nodig om goederen te kunnen importeren van buiten de EU. Ga alvast na of u een EORI-nummer heeft. Als u nog geen EORI-nummer heeft, vraag deze dan zo snel mogelijk aan bij de Nederlandse Douane.

Vereenvoudigde regelingen zijn niet langer van toepassing

Teruggaafverzoeken van UK VAT

Wij adviseren om de in 2020 in het VK betaalde btw vóór 1 januari 2021 terug te vragen via de portal van de Nederlandse Belastingdienst om te voorkomen dat na de Brexit de btw rechtstreeks terug moet worden gevraagd bij de Engelse Belastingdienst,  mogelijk via een fiscaal vertegenwoordiger. 

Vereenvoudigde ABC leveringen

Bij uitvoering van een harde Brexit vervalt de mogelijkheid tot toepassing van de vereenvoudigde ABC-levering met eventuele btw registraties in andere lidstaten of het VK tot gevolg. 

Vereenvoudiging voor consignatie leveringen en ‘call-off’ stock

De vereenvoudiging voor consignatie leveringen en call- off stock is niet langer mogelijk. Dit speelt als een leverancier voorraad houdt in het VK bij een consignatiehouder of koper. De Nederlandse verkoper hoeft zich nu meestal niet te laten registeren in het VK, maar na de Brexit moet dit wel als het consignatiegoederen of call-off stock in het VK betreft.

Verkopen aan particulieren

Afstandsverkopenregeling komt te vervallen

Als vanuit Nederland goederen worden geleverd aan particulieren in het VK dan geldt een speciale regeling voor afstandsverkopen. Die komt te vervallen. Bij verkoop van goederen aan particulieren is straks sprake van een export levering tegen 0% Nederlandse btw. Mogelijk komt er voor goederen met een waarde lager dan GBP 135 die vanuit de EU naar het VK worden verzonden een online portaal waarin de VK btw verplichtingen kunnen worden afgehandeld. Als de goederen een waarde hebben van GBP 135 of meer wordt de btw geheven van de ontvangers in het VK. 

Elektronische diensten

De verkoop van elektronische diensten aan particulieren in het VK is belast met ‘UK VAT’. De btw kan nu nog via het OSS-systeem bij de Nederlandse belastingdienst worden aangegeven. De OSS regeling voor het VK komt te vervallen. Na de Brexit dient een btw nummer in het VK te worden aangevraagd en in het VK aangifte te worden gedaan.

Internationale dienstverlening

Tax codes in uw ERP systeem aanpassen

Verricht een Nederlandse dienstverlener een dienst aan een afnemer in het VK dan is onder de huidige regels de dienst belast in het VK (B2B). De heffing van de verschuldigde btw wordt verlegd naar de afnemer. De Nederlandse ondernemer vermeldt de woorden ‘Services Reverse Charged’ op de factuur, maar geen Nederlandse btw. De dienst wordt in rubriek 3b van de btw aangifte gerapporteerd. Na de Brexit is de dienst nog altijd belast in het VK. Afhankelijk van de btw wetgeving in het VK moet de afnemer onder de verleggingsregeling btw aangeven. De Nederlandse dienstverlener rapporteert in ieder geval de dienst niet langer op de Nederlandse btw aangifte en de Opgaaf intra communautaire prestaties.

Pas de ‘tax’ codes in uw ERP- of boekhoudsysteem aan, zodat de internationale diensten aan afnemers in het VK vanaf 2021 buiten btw aangifte en de Opgaaf intra communautaire prestaties blijven.

Aftrekrecht btw op kosten die zien op vrijgestelde diensten aan klanten in het VK

Na de Brexit is de btw die een in Nederland gevestigd bedrijf betaalt in verband met btw-vrijgestelde financiële diensten die hij verricht aan afnemers in het VK aftrekbaar. Op dit moment bestaat dat recht op aftrek niet.

Brexit Impact Vouchers

De Rijksdienst voor Ondernemer Nederland stelt Brexit-vouchers beschikbaar, waarmee MKB-ondernemers subsidie kunnen krijgen voor advies over de gevolgen van de Brexit voor zijn bedrijf. De vouchers geven een korting tot 50% van de kosten voor het advies van een externe deskundige en met een maximum tot € 2.500, exclusief btw: https://mijn.rvo.nl/brexitvouchers.

Brexit Tax Impact Scan & Taxperience btw team

Het Taxperience btw team helpt u graag door u met een speciale Brexit Tax scan helderheid te verschaffen over de fiscale gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf op het gebied van btw en douane.

Voor vragen kunt u terecht bij ons indirect tax team:

foto VAT team.png

Klik hier voor PDF