Welkom op ons nieuwsblog

Een noodsituatie in het familiebedrijf. Bereid je voor!

Banners 1200x62840

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) wel eens nagedacht over de gevolgen voor uw bedrijf ingeval van arbeidsongeschiktheid, overlijden, echtscheiding of langdurige ziekte? Wat heeft een dergelijke situatie voor gevolgen voor de continuïteit van de onderneming en wat gebeurt er binnen of met de familie, zowel emotioneel als financieel?

Een van de kenmerken van het familiebedrijf is de sterke afhankelijkheid van de persoon van de ondernemer en zijn familie. Als de dga bijvoorbeeld onverwacht overlijdt, heeft dat, afgezien van de emotionele aspecten, direct gevolgen voor zowel de leiding, de eigendom en zeggenschap in het familiebedrijf. Wie gaat de onderneming leiden? Een familielid of iemand van buitenaf? Wie krijgt de aandelen in het bedrijf? Alleen een eventuele bedrijfsopvolger of ook andere familieleden? En wie de uiteindelijke zeggenschap? Allemaal legitieme vragen en dan hebben we het nog niet eens over de gevolgen voor werknemers en andere stakeholders.

Zaken waar je als dga echt een keer bij stil moet staan. In onze praktijk horen wij namelijk niet zelden dat de familie geen idee heeft waar te beginnen als de dga wegvalt. Het is dus van essentieel belang om je ook op dergelijke situaties zo goed mogelijk voor te bereiden. Maar hoe?

Een goede vastlegging van afspraken omtrent leiding, eigendom en zeggenschap is key. Op die wijze schep je duidelijkheid en voorkom je discussies of, nog erger, ruzies binnen de familie. Documenten waarin je dit soort zaken vastlegt, zijn bijvoorbeeld het familiestatuut waarin afspraken over leiding, eigendom en zeggenschap worden opgenomen, de statuten van de vennootschap en, mochten er meerdere aandeelhouders zijn, de aandeelhoudersovereenkomst. Maar ook het (levens)testament en eventuele huwelijkse voorwaarden van de dga spelen een grote rol. Verder moeten deze documenten ook goed op elkaar zijn afgestemd. 

Kortom, goede schriftelijke afspraken zullen het verdriet niet verminderen, maar kunnen in ieder geval voorkomen dat de emoties op andere wijze hoog oplopen.

Wilt u een keer vrijblijvend van gedachten wisselen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs van Taxperience Family Business; wij luisteren graag naar uw verhaal.