Welkom op ons nieuwsblog

Eindejaarsmemorandum salarisadministratie en HR

TAX 23035 Post Eindejaarsmemorandum salarisadministratie2

 

Met het einde van 2023 in zicht, geven we u graag last-minute updates en aandachtspunten voor het afsluiten van uw loonadministratie 2023 en voor een soepele start van het nieuwe jaar.

30%-regeling - salariseis 2023
Voordat u de loonadministratie 2023 afsluit, controleert u of alle werknemers die op dit moment gebruikmaken van de 30%-regeling wel voldoen aan het minimum belastbaar loon dat in hun specifieke situatie vereist is. Voor 2023 zijn deze bedragen:

  • €41.954 voor werknemers van 30 jaar en ouder;
  • €31.891 voor werknemers jonger dan 30 jaar met een kwalificerende masteropleiding.

Wij adviseren om specifieke aandacht te besteden aan werknemers die 30 jaar zijn geworden in het jaar 2023, omdat deze aan de hogere salariseis moeten voldoen vanaf de maand volgend op de maand van hun verjaardag.

30%-regeling - salariseis 2024
In het jaar 2024 moeten alle gebruikers van de 30%-regeling voldoen aan de volgende salariseisen:

  • €46.107 voor werknemers van 30 jaar en ouder;
  • €35.048 voor werknemers jonger dan 30 jaar met een kwalificerende masteropleiding.

30%-regeling - plafond 2024
Vanaf 2024 wordt het bedrag van de 30%-aftrek dat belastingvrij wordt uitgekeerd aan de werknemer gemaximeerd. Het maximale salaris waarop de regeling kan worden toegepast is €233.000. Als gevolg hiervan bedraagt de maximale belastingvrije vergoeding €69.900 voor 2024. Houd er in het geval van een nettoloonovereenkomst rekening mee dat dit maximum kan leiden tot extra werkgeverslasten, tenzij anders overeengekomen met de werknemer.

Let op: voor werknemers die in 2022 al gebruik maakten van de 30%-regeling is de genoemde bovengrens nog niet van toepassing. Vanaf 2026 zal de bovengrens ook op deze werknemers van toepassing zijn.

30%-regeling - verlaging 2024 voor nieuwe gebruikers
Eind oktober heeft de Tweede Kamer een voorstel aangenomen om het voordeel van de 30%-regeling voor nieuwe gebruikers te verlagen. Elke werknemer die vanaf januari 2024 voor het eerst de regeling krijgt, heeft gedurende 5 jaar (60 maanden) geen recht meer op een belastingvrije vergoeding van 30%, maar het voordeel wordt beperkt tot:

  • 30% gedurende de eerste 20 maanden
  • 20% gedurende de volgende 20 maanden
  • 10% gedurende de laatste 20 maanden.

Let op: deze verlaging geldt niet voor werknemers die al vóór 1 januari 2024 gebruikmaken van de 30%-regeling.

Dit voorstel moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer, wat waarschijnlijk eind december zal gebeuren.

Werkkostenregeling ('WKR')
Om een onaangename verrassing in de vorm van een loonheffing van 80% bij het opgeven van de WKR 2023 in de loonaangifte van februari 2024 te voorkomen, adviseren wij om deze maand de status van de WKR-administratie te bekijken. Indien nodig kunnen noodzakelijke wijzigingen nog worden doorgevoerd. Houd er rekening mee dat deze controle ook nuttig is om te controleren of er wellicht mogelijkheden zijn om het gebruik van de WKR-regeling te optimaliseren.

Als u wilt, kunnen wij zorgen voor een handig overzicht dat, wanneer het is ingevuld, meer gedetailleerd inzicht geeft in de WKR-status voor 2023.

Graag benadrukken we hierbij nog dat de hoogte van de vrije ruimte in de WKR vanaf 2024 wordt verlaagd naar 1,92% van de eerste €400.000 aan belastbaar loon en 1,18% van het meerdere. In 2023 is de vrije ruimte 3% van de eerste €400.000 aan belastbaar loon en 1,18% van het meerdere.

Aangiftekosten
In een van haar recent gepubliceerde richtlijnen heeft de belastingdienst opnieuw bevestigd dat als een werkgever een individuele werknemer faciliteert bij het opstellen van zijn aangifte, de kosten (inclusief btw) die de werkgever maakt voor het verlenen van deze dienst moeten worden behandeld als een (belastbaar) voordeel in natura dat in de Nederlandse salarisadministratie moet worden verwerkt als ofwel inkomsten in natura voor de werknemer ofwel moet worden opgenomen in de WKR van de werkgever.

Houd er rekening mee dat ook de kosten in verband met de herziening van een aanslag inkomstenbelasting voor de werknemer op soortgelijke wijze moeten worden behandeld.

Als laatste opmerking moeten we benadrukken dat in het verleden vaste bedragen (vaak bedragen tussen €100 en €150 per aangifte) in de Nederlandse loonadministratie werden opgenomen. Dit is niet langer voldoende. Er moet rekening worden gehouden met de feitelijk gemaakte kosten, wat ook betekent dat de eerder gebruikte bovengrens van €1.000 per werknemer niet langer van toepassing is.

Reiskosten – 2024
Per 1 Januari 2024 zal het maximale bedrag dat een werkgever onbelast kan vergoeden voor reiskosten (inclusief woon-werkverkeer) worden verhoogd van €0,21 per kilometer naar €0,23 per kilometer. 

Stijging van sociale zekerheidsbijdragen – 2024
In 2024 zal het maximum salarisbedrag voor berekening en afdracht van de wekgever en werknemer sociale zekerheidsbijdragen stijgen van €66.956 naar €71.624. Als gevolg hiervan zijn dus in 2024 extra bijdragen verschuldigd voor werknemers die meer dan €66.956 per jaar verdienen. Deze verhoging is eveneens van toepassing voor de berekening van de inkomensafhankelijke bijdrage premie zorgverzekeringswet die de werkgever verschuldigd is.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het bovenstaande? Aarzel dan niet om contact op te nemen met uw contactpersoon bij Taxperience. Zij helpen u graag verder door u in contact te brengen met Hans de Vries, Bart van Gool of Aniek Versantvoort van onze Human Capital afdeling.

Taxperience heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de informatie in dit artikel. Taxperience is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit artikel verstrekte informatie.