Welkom op ons nieuwsblog

Het levenstestament

Banners 1200x62842

Heeft u er al eens over nagedacht om een levenstestament op te laten stellen? Weet u eigenlijk wat er wordt bedoeld met een levenstestament? In deze Taxperience Nieuwsflits zullen wij uitleggen wat een levenstestament inhoudt en wat de voordelen zijn van het opstellen van een levenstestament.

Wat is een levenstestament?

In een levenstestament kan worden bepaald wie namens u belangrijke medische en financiële beslissingen mag nemen in het geval dat u niet meer in staat bent om dit zelf te doen. Dit zal niet enkel het geval zijn bij dementie, maar ook bij plotselinge handelsonbekwaamheid als gevolg van bijvoorbeeld een beroerte, een hersenbloeding of een verkeersongeval.

Wat kan er allemaal worden geregeld in een levenstestament?

1. Wie is bevoegd is om namens u medische keuzes te maken?
2. Wat er dient te gebeuren bij verschillende medische behandelingen:
    a. Op welke wijze wilt u verzorgd worden indien u ernstig ziek bent?
    b. Heeft u een voorkeur bij de opname in een verzorgingstehuis?
    c. Welke beslissingen moeten er worden genomen over de behandeling
        (euthanasie, reanimeren, orgaandonatie)?
3. Wat er dient te gebeuren met de woning indien uzelf hier niet meer in
    kunt wonen.
4. Wie bankzaken dient te beheren en andere financiële beslissingen dient
    te nemen.
5. Wat dient er te gebeuren bij verschillende financiële beslissingen:
    a. Aan wie en in welke gevallen mogen er leningen worden verstrekt?
    b. Aan wie en in welke gevallen mogen er schenkingen worden gedaan?
    c. Wie de aangifte inkomstenbelasting dient te voldoen. 

Wat zijn de voordelen van een levenstestament?

1.  Een levenstestament geeft uzelf de geruststelling dat de zaken geregeld
    zijn in het geval dat u dit zelf niet meer kan.
2. Met een levenstestament houdt u de controle zelf in handen. De in het
    levenstestament aanwezen persoon of personen verkrijgen een volmacht
    om namens u te handelen. Hierdoor wordt voorkomen dat een rechter
    een persoon aanwijst die zowel over uw medische als financiële zaken zal
    gaan beslissen. Bovendien kost een uitspraak enige tijd en is het in
    sommige gevallen noodzakelijk dat er snel gehandeld wordt, bijvoorbeeld
    in het belang van de continuïteit van uw onderneming.

Waarom is het goed om een levenstestament al vroegtijdig op te stellen?

Ten tijde dat het levenstestament opgesteld wordt, moet u wilsbekwaam zijn. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een levenstestament op te stellen in geval er reeds sprake is van enige vorm van geestelijke achteruitgang of handelsonbekwaamheid.

Heb je nog meer vragen over het levenstestament of wil je graag een levenstestament opstellen? Neem in dat geval contact op met onze experts bij Taxperience N.V.

Klik hier voor PDF