Welkom op ons nieuwsblog

Nieuw goedgekeurd systeem voor verlaagde BTW-tarieven

Banners 1200x6286

In Nederland kennen we al geruime tijd het verlaagde btw-tarief, per 2019 is dit 9%. Dit tarief wordt bijvoorbeeld toegepast op bepaalde voedingsmiddelen, geneesmiddelen, boeken, kappersdiensten, etc. Het verlaagde btw-tarief is een populair instrument in de politiek om de verkoop van bepaalde diensten of goederen te stimuleren, of om sectoren tegemoet te komen. 

Btw-wetgeving van EU-lidstaten, waaronder Nederland, is gebaseerd op een Europese btw-Richtlijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat lidstaten niet “zomaar” verlaagde btw-tarieven mogen introduceren op alle goederen of diensten. Lidstaten zijn gehouden aan spelregels die zijn vastgelegd in deze Richtlijn. Concreet, lidstaten mogen niet zomaar een verlaagd btw-tarief toepassen op alle goederen dan wel diensten, maar zijn gebonden aan een uitputtende lijst die is opgenomen in de btw-Richtlijn.

Al een aantal jaar is de EU voornemens om de genoemde spelregels voor toepassing van het verlaagd btw-tarief uit te breiden, dan wel aan te passen. Dit voorstel is deze week aangenomen. Met andere woorden, een nieuw systeem voor verlaagde btw-tarieven wordt geïntroduceerd. Hiernaast zijn ook enkele andere bepalingen aangepast op het gebied van btw-heffing. Dit betreft voornamelijk het live-streamen van evenementen en soortgelijke gebeurtenissen.

Wat direct opvalt is dat de voornaamste aanpassingen duidelijk geschreven met het oog op het halen van klimaatdoelstellingen (denk aan de EU Green Deal), gezondheid en de ontwikkelingen van het huidige digitale tijdperk. Daarnaast is het zeer interessant dat de btw-Richtlijn de mogelijkheid biedt tot het toepassen van een “superverlaagd” tarief, tot 0%, op – bijvoorbeeld - groente en fruit, farmaceutische producten, medische producten en zonnepanelen.

Verandering systeem (super)verlaagde btw-tarieven

Ondanks meerdere wijzigingen, willen we in dit tax alert specifiek de volgende veranderingen aan het licht brengen. De nieuwe Richtlijn biedt lidstaten, waaronder Nederland, nu de mogelijkheid om een verlaagd (>5%), dan wel superverlaagd (<5%) tarief toe te passen op onder andere de volgende diensten en/of goederen:

tabel BTW nieuwsflits 042022.jpg (1)

 

Praktijkgevolgen

Voor de praktijk kan de genoemde wijziging van de Richtlijn vergaande (positieve) gevolgen hebben. Het is namelijk nog de vraag of lidstaten gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden op (super)verlaagde btw-tarieven. Gezien het politieke speelveld, ligt het wel voor de hand dat sommige mogelijkheden doorgevoerd gaan worden. Denk hierbij aan verlaagde tarieven op (e-)bikes, warmtepompen, zonnepanelen en groente en fruit. Waarvan de laatste momenteel hot topic is in Den Haag. 

Het is daarom noodzaak om de huidige ontwikkelingen in de gaten te houden voor uw business. Niet alleen in Nederland, maar in alle EU-lidstaten waarin u actief bent. Het wijzigen van btw-tarieven in een lidstaat heeft mogelijk gevolgen voor de inrichting van uw ERP-systemen, bij het afsluiten van (of al afgesloten) contracten met leveranciers en afnemers en de prijsstelling van uw product(en).

Uiteraard denken wij graag met u mee over de gevolgen voor uw business. Wij hebben een team van specialisten die u hierbij kunnen bijstaan. 

Indien u geïnteresseerd bent in de verdere details van het nieuwe goedgekeurde systeem, dan verwijzen we u graag naar het brondocument. Deze vindt u via deze link.