Welkom op ons nieuwsblog

Hot off the press – nieuw stelsel box 3 uitgesteld

Banners 1200x62858

De invoering van een nieuwe box 3 heffing loopt, volgens Staatssecretaris Marnix van Rij, waarschijnlijk opnieuw een jaar vertraging op. De eerder geplande invoeringsdatum van het nieuwe stelsel op 1 januari 2026 blijkt niet haalbaar en daardoor is deze nu voorzien per 1 januari 2027. 

Volgens het Kerstarrest gewezen door de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1963) moet de belastingheffing in box 3 worden gebaseerd op het werkelijke behaalde rendement op spaargeld en beleggingen.  Het Kabinet worstelt echter met de budgettaire gevolgen. Een andere oorzaak voor het uitstel van het nieuwe systeem is gelegen in de vertraging van de modernisering van de benodigde ict-systemen bij de Belastingdienst.  Op dit moment is het nog onduidelijk of ook voor de onlangs geïntroduceerde (reparatie) spaarvariant heffing in box 3 (eveneens op forfaitaire basis) een 2e massaal bezwaarprocedure zal worden gestart. Daarom is het- ter behoud van rechten- tot die tijd noodzakelijk zelf nadere actie te ondernemen indien uw werkelijk rendement lager uitvalt, dan hetgeen waarin thans in opgelegde aanslagen en aangiften rekening wordt gehouden. Mocht u hierover nadere informatie wensen, aarzelt u dan niet contact op te nemen met uw Taxperience contactpersoon. Deze informeert u graag verder. 

Dit document is opgesteld op 24 maart 2023