Welkom op ons nieuwsblog

Nieuwe Europese aanbeveling voor thuiswerken en sociale zekerheid

Thuiswerken 1200x628 kleur

Een van de gevolgen van de Corona pandemie is dat werknemers steeds vaker vanuit thuis werkzaam zijn. Tijdens de pandemie kon dat vaak niet anders, tegenwoordig kiezen werknemers er zelf voor.

Waar tijdens de pandemie Nederland, België en Duitsland afspraken hadden gemaakt op basis waarvan de onderworpenheid aan het sociale zekerheidsstelsel van het land van de werkgever voor de grenswerker behouden kon blijven, zijn deze onderlinge afspraken inmiddels vervallen. Als gevolg hiervan zou dus in gevallen waarin de grenswerker structureel (25% of meer van zijn/haar tijd) vanuit thuis in zijn/haar woonland werkzaam is, het sociale zekerheidsstelsel van dit woonland (in de praktijk veelal vaak België of Duitsland) van toepassing zijn. De Nederlandse werkgever zou daardoor verplicht zijn om voor deze grenswerker een aparte payroll in het woonland van de grenswerker te starten om voor juiste afdracht van de premies aldaar zorg te dragen.

Door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van sociale zekerheid is deze situatie als onwenselijk bestempeld en daarom is zij met een aanbeveling gekomen. Op basis van deze aanbeveling kunnen grenswerkers tot maximaal 49% van hun tijd vanuit huis werkzaam zijn, zonder dat de sociale zekerheid omslaat naar dit woonland. Expliciete voorwaarde is wel dat minimaal 51% in het land waar de werkgever is gevestigd, wordt gewerkt.

Op dit moment is nog onduidelijk of en op welke wijze onder meer Nederland, België en Duitsland met deze aanbeveling zullen omgaan en hoe deze aanbeveling zich in de praktijk gaat verhouden tot de reeds bestaande EU regelgeving inzake gelijktijdige tewerkstelling in meerdere EU landen.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nadere informatie wenst, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw Taxperience contactpersoon. Die helpt u graag verder!

Dit document is opgesteld op  13 april 2023