Welkom op ons nieuwsblog

Nederland en België akkoord over thuiswerkende grenswerkers

TAX 23041 Post Thuiswerkende grenswerkers2

 

Nederland en België sluiten overeenkomst inzake fiscale gevolgen voor werkgevers met thuiswerkende grenswerkers.

In aansluiting op de Europese kaderovereenkomst inzake de sociale zekerheidspositie van thuiswerkende grenswerkers, hebben Nederland en België onlangs een overeenkomst gesloten om werkgevers in Nederland en België meer duidelijkheid te bieden over wanneer in het geval van thuiswerken van werknemers in hun woonland sprake is van een vaste inrichting met mogelijke loon-, omzet- en vennootschapsbelasting gevolgen.

De aanwezigheid van een vaste inrichting in de woonstaat van een werknemer van een onderneming gevestigd in de andere staat hangt inderdaad af van alle relevante feiten en omstandigheden van het geval. Echter op basis van de nu gesloten overeenkomst geldt dat voor thuiswerken tot 50% in een aaneengesloten periode van 12 maanden (hiermee wordt expliciet aangesloten bij de eerdergenoemde Europese kaderovereenkomst sociale zekerheid bij thuiswerken) geen sprake zal zijn van een vaste inrichting van de werkgever in het woonland van de thuiswerkende werknemer.

Indien sprake is van meer dan 50% thuiswerken zal voor de bepaling of sprake is van een vaste inrichting in het woonland van de thuiswerkende werknemer op individuele basis onder meer beoordeeld moeten worden of sprake is van de volgende situaties:

  • structureel wordt thuisgewerkt met de mogelijkheid tot werken op locatie; danwel
  • structureel en verplicht wordt thuisgewerkt.

Met deze overeenkomst zijn België en Nederland de eerste twee Europese landen die - na het sluiten van de kaderovereenkomst sociale zekerheid thuiswerken - meer duidelijkheid geven omtrent de mogelijke fiscale gevolgen van thuiswerken in grensoverschrijdende situaties.

Ook met Duitsland voert Nederland overleg op dit moment voor een dergelijke afspraak. Verder hebben België, Duitsland en Nederland aangegeven samen op te trekken om binnen de Europese unie een vergelijkbare toelichting te realiseren.

Vragen?
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nadere informatie wenst, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met onze Human Capital afdeling. Onze collega’s Hans de Vries, Bart van Gool en Aniek Versantvoort adviseren u graag verder.

Taxperience heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van de informatie in dit artikel. Taxperience is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de in dit artikel verstrekte informatie.