Welkom op ons nieuwsblog

Update – Belastingplan 2021 – verliesrekening

Banners 1200x6288

Op 5 oktober 2020 heeft de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst de Tweede Kamer verder geïnformeerd over de aankomende wijzigingen van de verliesverrekening in de Wet Vennootschapsbelasting 1969. In deze Nieuwsflits leggen wij kort uit wat deze wijzigingen voor u kunnen betekenen.

Op dit moment mag een belastingplichtige onder het normale regime van de Wet Vennootschapsbelasting 1969 haar verlies 1 jaar achterwaarts en 6 jaren voorwaarts volledig verrekenen (indien mogelijk).

Bij het presenteren van het Belastingplan 2021 heeft de Staatssecretaris aangegeven dat hij deze verrekening wenst te beperken, waarna het kabinet op 5 oktober jl. het voorstel tot wijziging van de wet heeft ingediend bij de Tweede Kamer.

Wijzigingen
De twee grootste wijzigingen die worden voorgesteld zijn als volgt:

1. Beperking van de verliesverrekening tot 50% van de belastbare winst

Verliesverrekening is onder het huidige regime niet beperkt tot een hoogte van het verlies bedrag. Op basis van het voorstel zullen verliezen slechts nog volledig voorwaarts en achterwaarts verrekenbaar zijn tot een bedrag van € 1 miljoen aan belastbare winst per jaar. Bij een hogere jaarwinst dan € 1 miljoen kan een resterend verlies slechts worden verrekend met 50% van die hogere belastbare winst van dat jaar.

Indien een bedrijf bijvoorbeeld verliezen aan het begin van het jaar ter verrekening heeft van € 5 miljoen en vervolgens in het jaar een winst maakt van € 4 miljoen, zal de verrekening van de verliezen ultimo het jaar zijn:
• Over de eerste miljoen aan winst – volledig; en
• Over de overige drie miljoen aan winst – 50%.

Er resteert derhalve nog € 1,5 miljoen aan winst waarover vennootschapsbelasting zal moeten worden afgedragen. De te verrekenen verliezen ultimo dat jaar zullen zijn € 2,5 miljoen (5- 1 -1,5).

Deze nieuwe systematiek geldt zowel voor verliesverrekening achter- als voorwaarts.

2. Verruiming van de verliestermijnen

Onder de huidige systematiek is de verliesverrekening beperkt in de tijd tot 1 jaar achterwaarts en 6 jaren voorwaarts. Onder het voorstel wordt het voorwaarts te verrekenen verlies niet langer in tijd beperkt. Derhalve zal van verliesverdamping door het niet op tijd kunnen verrekenen van verliezen, niet langer sprake zijn. De achterwaartse verliesverrekening blijft wel één jaar.

Overgangsrecht
De Staatssecretaris heeft aangegeven dat het Kabinet het gerechtvaardigd vindt om geen overgangsrecht te treffen aangezien de maatregel zowel beperkende als begunstigde voorwaarden kent. Derhalve zullen verliezen die ultimo 2021 nog verrekenbaar zijn, meegaan in het nieuwe regime.
Indien u nog verrekenbare verliezen heeft staan of, mede door de coronacrisis, verwacht verliezen te gaan maken in de aankomende jaren of mocht u vragen hebben over deze wijzigingen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Klik hier voor printversie