Welkom op ons nieuwsblog

Voorstel: verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor DGA en zelfstandige

Banners 1200x62840

Voorstel: verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor DGA en zelfstandige. In het pensioenakkoord dat het kabinet, werknemers en werkgevers in juni 2019 hebben gesloten, is overeengekomen dat er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering moet komen voor alle zelfstandigen. Op verzoek van het kabinet heeft de Stichting voor de Arbeid hier nu een voorstel over gepresenteerd.

Hoofdlijnen van het voorstel
- Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen zonder personeel. Daaronder vallen ook DGA’s die geen personeel in dienst hebben. Zelfstandigen met personeel worden uitgezonderd van de verzekeringsplicht.

- Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de maximumgrens van bruto circa € 30.000 per jaar. De uitkering is daardoor maximaal € 1.650 bruto per maand, dat is gelijk aan het wettelijk minimum loon.

- De premie voor de standaardverzekering wordt geschat op 8% van het inkomen en is aftrekbaar in de inkomstenbelasting.

- De uitkering kent een standaard eigenrisicoperiode, of wachttijd, van 52 weken met een keuzemogelijkheid om dit aan te passen naar 26 of 104 weken. De verzekering loopt tot het bereiken van de AOW-leeftijd.

- Zelfstandigen kunnen zelf kiezen of ze zich bovenop de standaardverzekering nog aanvullend willen verzekeren.

- De verzekering wordt uitgevoerd door UWV: claimbeoordeling, uitkeringsverstrekking en reintegratie. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor de premie-inning.

- DGA’s die momenteel al een verzekering hebben tegen arbeidsongeschiktheid vallen onder een overgangsregeling en kunnen die verzekering blijven voortzetten.

- De agrarische sector wordt mogelijk geheel uitgezonderd van dit voorstel.

Indicatie van kosten
De premie voor de verzekering hangt af van de keuze voor een korter of langer eigen risico. Vanaf een inkomen van € 20.000 bruto per jaar valt de premie tussen ongeveer € 120 tot maximaal € 220 bruto per maand. Deze premie is fiscaal aftrekbaar. De netto premie bedraagt dan naar verwachting tussen € 85 en € 150 per maand bij een inkomen vanaf € 20.000 bruto tot maximale dekking van
€ 30.000.

En nu?
De Stichting voor de Arbeid verwacht dat de invoering van deze verplichte verzekering nog enkele jaren op zich laat wachten. De reden daarvoor is dat er eerst een wetswijziging nodig is.

Meer weten?
Als u meer informatie wilt ontvangen of op de hoogte gehouden wilt worden over de ontwikkelingen op dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Remko Jellema (06 1201 0783 / remko@taxperience.nl) of Hans de Vries (06 5161 3403 / hans@taxperience.nl).