Welkom op ons nieuwsblog

Werkkostenregeling en kleine geschenken

Banners 1200x62812

Over pepernoten, chocoladeletters, kerstkransjes en de WKR

Binnen de werkkostenregeling (WKR) is de zogenoemde kleinegeschenkenregeling opgenomen.

Indien de werkgever aan de werknemer een klein geschenk geeft op grond van een persoonlijke relatie en niet uit hoofde van de relatie werkgever-werknemer EN dit geschenk geen geld of een waardebon is EN de waarde niet hoger is dan € 25 (inclusief btw) dan vormt het kleine geschenk geen loon.

De Belastingdienst stelt dat de kleinegeschenkenregeling niet van toepassing is voor de gift door een werkgever van een chocoladeletter, pepernoten of kerstkransjes. Als u dus dit soort lekkers verstrekt aan uw werknemers moet u oppassen dat u niet geconfronteerd wordt met een vervelende nasmaak…

Enkel middels aanwijzing als eindheffingsloon in de werkkostenregeling kunnen de letters, pepernoten of kransjes wel als 'echt' geschenk aan de werknemer worden verstrekt. Staat het bekende lekkers in de koffiecorner of de pantry op de werkplek dan is sprake van een versnapering en kan het lekkers belastingvrij worden verstrekt. Als uw werknemer de chocoladeletter mee naar huis neemt in plaats van deze op de werkplek op te peuzelen dan moet u de waarde van deze letter onderbrengen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling.

Vrije ruimte 2022 of 2023?

De vrije ruimte wordt gebaseerd op de totale jaarlijkse fiscale loonsom. In 2022 kan er tot 1,7% van de fiscale loonsom tot € 400.000 en tot 1,18% daarboven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers worden geven. Bij overschrijding van deze vrije ruimte is de werkgever over de overschrijding echter zelf 80% loonbelasting verschuldigd. In 2023 is de vrije ruimte iets hoger, namelijk 3% van de eerste € 400.000 aan loon en 1,18% van het meerdere. Als de vrije ruimte over 2022 al volledig benut is dan kunt u wellicht beter het kerstpakket vervangen door een nieuwjaarsgeschenk begin 2023.

Kerstcadeau, diner of borrel

Voor een kerstcadeau zoals bijvoorbeeld het klassieke kerstpakket is sprake van loon. Ook hiervoor geldt dat dit loon kan worden aangewezen als eindheffingsloon aan de vrije ruimte zodat het cadeau onbelast aan de werknemer kan worden gegeven. Hoe zit het echter met een kerstdiner of de jaarlijkse kerstborrel?

Als de werkgever zorgt dat de werkplek sfeervol wordt aangekleed en er enkel een kerstborrel is dan is dit onbelast mogelijk. Voor de waarde van de consumpties en kleine versnaperingen geldt namelijk onder de WKR de zogenoemde nihilwaardering. Een borrel op de zaak gaat dus niet ten koste van de vrije ruimte. Besluit u echter om ook een cateraar te laten komen om een lopend buffet te verzorgen dan is de kerstborrel ineens een kerstdiner geworden. Dan dient voor iedere werknemer die aanwezig is een normbedrag van € 3,35 (2022) aan de vrije ruimte te worden toegerekend. Bij een kerstborrel of -etentje buiten de werkplek gaat de wetgever zelfs nog een stapje verder en dient het volledige factuurbedrag (inclusief btw) aan de vrije ruimte te worden toegewezen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van een fiscaal heerlijk avondje of kerstviering? Aarzel dan niet en neem even contact op met Hans de Vries of Bart van Gool, zij informeren u graag verder.