Welkom op ons nieuwsblog / Nieuws

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Hoge Raad doet belangrijke uitspraken over belastingheffing in box 3

Op dit moment wordt het inkomen waarover belasting betaald moet worden in box 3 berekend door een fictief rendement te bepalen. De grondslag voor die berekening is de waarde van banktegoeden, overige bezittingen (zoals aandelen en onroerend goed) en schulden op 1 januari van het jaar. …

Lees nieuws

Tip: Maak gebruik van de aflossingsholiday op uw (familie)hypotheek

Indien er vóór 2024 gebruik is gemaakt van de schenking van de zogenaamde jubelton, een belastingvrije schenking door ouders aan hun kind(eren) voor de eigen woning, of indien er gebruik wordt gemaakt van de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking van € 31.813 (2024), wijzen wij u …

Lees nieuws

Afscheidsbonus kwalificeert niet als verkoopkosten deelneming

Na de verkoop van een bedrijf worden er door de moedermaatschappij bonussen betaald aan de medewerkers van de deelnemingen die zijn verkocht. De Hoge Raad oordeelt in december 2023 (HR 22-12-2023, nr. 22/02219) dat de bonussen aftrekbaar zijn. Hiermee kwalificeren de bonussen niet als …

Lees nieuws

Expats vangen bot bij rechtbank

In het kort: Het voordeel dat expats hebben die naar Nederland komen (30%-regeling) is met ingang van 2019 beperkt tot maximaal 5 jaar. Tot 2019 gold een looptijd van 8 jaar. De looptijd van de regeling is ook gekort voor bestaande expats die voor 2019 al gebruikmaakten van de regelin …

Lees nieuws

Voordelig schenken van vastgoed aan de kinderen via een familiefonds

U heeft wellicht wel eens gehoord van de mogelijkheid om uw vermogen te beheren via een familiefonds. Een familiefonds kan zeer interessant zijn voor vermogende families. Hierna gaan wij in op een aantal mogelijkheden van een fonds voor gemene rekening (’FGR’), hierna ook wel het fami …

Lees nieuws

Nederland en België akkoord over thuiswerkende grenswerkers

Nederland en België sluiten overeenkomst inzake fiscale gevolgen voor werkgevers met thuiswerkende grenswerkers.

Lees nieuws

Eindejaarsmemorandum salarisadministratie en HR

Met het einde van 2023 in zicht, geven we u graag last-minute updates en aandachtspunten voor het afsluiten van uw loonadministratie 2023 en voor een soepele start van het nieuwe jaar.

Lees nieuws

Verdere versoberingen van 30%-regeling in de maak

In de nacht van 26 op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een versobering van de 30%-regeling. Indien het plan ongewijzigd door de Eerste Kamer wordt aangenomen (de behandeling volgt in december) geldt vanaf 1 januari 2024 voor nieuwe toekenningen een staffelregeling.

Lees nieuws

Fiscale eindejaarstips 2023-2024

Een jongen die voor het kantoor van de Nederlandse Belastingdienst staat

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een geschikt moment om te overwegen of er op fiscaal gebied nog actie moet worden ondernomen. Sommige zaken kunnen niet wachten tot 2024, terwijl andere juist om uitstel tot in het nieuwe jaar vragen.

Lees nieuws

Werkgever moet personeel wijzen op fiscale gevolgen bij verdragswijzigingen

The wing of the KLM aircraft

Op 22 september jl. heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een grote professionele werkgever (in casu betrof dit KLM) de verplichting heeft zijn werknemers in te lichten over de fiscale gevolgen van relevante verdragswijzigingen. In de casus was het volgende aan de hand: Twee in Zwitserlan …

Lees nieuws